Przewodnik > Wokół Kremla > Kreml


Kreml

    Twierdza carów, siedziba władz Związku Radzieckiego Radzieckiego, a obecnie rezydencja prezydenta Rosji, od stuleci jest symbolem potęgi państwa. W 1156 roku książę Jurij Dołgoruski wybrał teren u zbiegu rzek Moskwy i Nieglinnej na budowę pierwszego, drewnianego Kremla, czyli twierdzy . W końcu XV wieku car Iwan III sprowadził kilku wybitnych włoskich architektów  architektów zlecił im budowę nowego okazałego zespołu. Zaprojektowali oni min sobór Uśpieński i Granowitą pałatę, stwarzając fascynujące połączenie elementów architektury staroruskiej i renesansowej.Kremla nie ominął architektoniczny wandalizm lat 30 XX wieku. Z rozkazu Stalina, który chciał, aby na miejscu soboru Chrystusa Zbawiciela stanął wieżowiec Pałacu Rad o wysokości 315 m, zwieńczony 100 – metrową figura Lenina, twierdza została zamknieta , a kilka świąty ń i pałaców zburzono. Dopiero w 1955, dwa lata po jego śmierci, część Kremla ponownie udostępniono publicznośći.

W skład Kremla wchodzą :

- Wieża Troicka :

    Nazwa wieży pochodzi od ławry Troicko – Siergijewskiej, której mnisi niegdyś prowadzili w pobliżu przytułek.Przez bramę w wieży Troickiej przechodzili na Kreml patriarchowie oraz żony i córki carów. Obecnie jest jedną z dwóch wież dostępnych dla zwiedzających. Siedmiokondygnacyjna wieża Troicka o wysokości 76 m jest najwyższa na Kremlu. W Zbudowano ją w latach 1495-1499, a w roku 1812 przez owa bramę Napoleon triumfalnie wprowadził swoje wojska na Kreml.

- Pałac Zjazdów :

     Pałac Zjazdów  , którego budowę zlecił w 1959 roku zlecił Nikita Chruszczow, by mogły się tam odbywać zjazdy partii komunistycznej , jest jedynym nowoczesnym budynkiem na Kremlu. Gmach ten, o długości 120 m, głównie z betonu i szkła,wybudowany został w wykopie, żeby nie zdominował otaczającej architektury.Do 1990 roku, w Sali na 6000 miejsc politycy gromadzili się podczas zjazdów- obecnie korzysta z niej Balet Kremlowski.

-Pałac Patriarchy:

    W pałacu mieści się muzeum prezentujące XVII- wieczną sztukę zdobniczą. . Znajduje situ ponad 100 obiektów ze zbioru Orużejnej pałaty oraz z cerkwi i monasterów zniszczonych przez Stalina w latach 30.

- Wieża – dzwonnica Iwan Wielikij

    Wieża ta, zbudowana na planie ośmioboku w latach 1505-1508, zaprojektowana został przez Bona Friazina. Gdy w roku 1600 car Godunow kazał podwyższyć wieżę, osiągnęła ona wysokość 81 m i stała się najwyższym budynkiem Moskwy. Stojącą obok czterokondygnacyjną dzwonnicę Uśpieńską zwieńczoną złoconą kopułą zbudował Pietrok Mały i umieścił na niej 21 dzwonów w tym, największy ,64 tonowy dzwon, dzwon Uspieński. W połowie 17 wieku przed dzwonnicą  ustawiono największy dzwon świata, Car, o wadze ponad 200 ton.Powsatł on na zamówienie cara Aleksandra, ale podczas pożaru w 1701 roku spadł i roztrzaskał się. Jego części użyto do odlania nowego dzwonu. Kiedy jeszcze leżał w formie, na Kremlu wybuchł następny pożar, a rozgrzany dzwon polano wodą, co spowodowało, że odłamał się duża jego część.

- Sobór Uśpieński

    O wieku XIV sobór Uśpieński był najważniejszą  świątynią Moskwy.Tutaj dokonywały siękoronację książąt oraz pogrzeby metropolitów metropolitów patriarchów Kościoła prawosławnego, prawosławnego roku 1470 Iwan III Wielki postanowił zbudować bardziej okazałą świątynię, która byłaby wyrazem rosnącej potęgi państwa za jego panowania. Ponieważ rozpoczęta budowla runęła z powodu wadliwej konstrukcji murów, Iwan sprowadził do Moskwy włoskiego architekta Fioavantiego, który zaprojektował jasną i przestronną świątynię z elementami włoskiego renesansu.

- Sobór Archangielski

    Jest to chronologicznie ostatni z wielkich soborów kremlowskich – powstał w 1505 roku Od 1340 roku chowano tu, najpierw najpierw nieistniejącej już świątyni, wielkich książąt moskiewskich moskiewskich carów. Po przeniesieniu stolicy państwa do Petersburga w 1712 roku sobór przestał pełnić funkcję carskiej nekropolii. Jedynym władcą pogrzebanym tu później był Piotr II .

- Sobór Błagowieszczeński

    W odróżnieniu od pozostałych kremlowskich soborów, zaprojektowanych przez Włochów, ta bogato dekorowana świątynia jest dziełem Rosjan. Całe wnętrz soboru, z galeriami włącznie, ozdobione jest freskami.  Ciepła kolorystyka fresków stwarza kameralną aTMOSFERĘ, odpowiednią dla wnętrza domowej cerkwi carskiej rodziny.

- Granowita pałata

    Jej nazwa pochodzi od charakterystycznej faktury fasady XV-wiecznego pałacu, wyłożonej "granionym", czyli szlifowanym kamieniem. Jest ona jedynym zachowanym fragmentem tej budowli, którą wzniesiono na zlecenie Iwana III. Twórcami Granitowej pałaty byli dwaj włoscy architekci, Marco Ruffo i Pietro Solari.
    Na piętrze znajduje się sala reprezentacyjna i przylegająca do niej Święta Sień. Za czasów carskich pełnił funkcję sali tronowej i Sali uczt, które organizowano tam zresztą aż do czasów pierestrojki.

- Pałac Tieriemny

    Pałac zbudowano w połowie siedemnastego wieku w sąsiedztwie Granitowej pałaty na zlecenie cara Michała Romanowa. Nazwa pałacu pochodzi od „ teremu „ – tu pawilonu ze spadzistym dachem nadbudowanego nad wcześniej istniejącym korpusem. Większa część pałacu Tieriemniego jest niewidoczna z terenów Kremla dostępnych dla zwiedzających. Można zobaczyć jedynie jedenaście ozdobnych cebulastych kopuł prywatnej kaplicy carskiej.

 - Wielki Pałac Kremlowski

    Imponująca 125 – metrowa żółto-białą fasadę pałacu najlepiej podziwiać z nabrzeża rzeki Moskwy, spoza murów Kremla. Wielki Pałac Kremlowski wzniesiono w XVIII wieku, a w połowie dziewiętnastego wieku car Mikołaj I wybrał go na moskiewską rezydencję carskiej rodziny. Mimo znacznych kosztów wykończenia wnętrza car rzadko korzystał z tego pałacu. W latach 30 XX wieku poączono dwie sale reprezentacyjne i w ten sposób powstało olbrzymie miejsce zgromadzeń Rady Najwyższej. Obecnie w pałacowych salach podejmuje się zagranicznych dyplomów.

- Orużejna pałata

    W zbiorach Orużejnej pałaty znajdują się bogactwa, które przez wiele stuleci gromadzili ruscy książęta i rosyjscy carowie. Najstarsza pisemna wzmianka o tej zbrojowni pochodzi z 1508 roku, ale płatnerze wyrabiający hełmy, tarcze i inne elementy żołnierskiego rynsztoku pracowali na Kremlu już  w XIII wieku. Potem przeniesiono tam warsztaty złotników, pracownie ikon oraz haftów, a także stajnie carskie.

- Wieża Spasska

    Nazwa wieży o wysokości 70 m, górującej majestatycznie nad placem Czerwonym , pochodzi od ikony, przedstawiającej Chrystusa. Brama ta nie jest obecnie dostępna dla zwiedzających, ale niegdyś była głównym wejściem na Kreml.Każdy , kto przez nią przechodził, nawet car, musiał zdjąć nakrycie głowy przed ikoną. Obraz usunięto dopiero po rewolucji.

- Gmach prezydium

    Budynek ten stanął w latach 30 XX wieku, po tym jak rozebrano dwa  monastery. Postawiono go dla szkoły oficerów Armii Czerwonej . Później stał sięsiedzibą Prezydium Rady Najwyższej, organu wykonawczego sowieckiego parlamentu. Obecnie mieści się tam kilka departamentów Kancelarii Prezydenta Rosji.

- Gmach senatu

    Ten klasyczny budynek był siedzibą kilku departamentów senatu.
    Gmach na planie trójkąta ma centralnie umieszczoną rotundę nakrytą kopułą, na której powiewa rosyjska flaga.. W latach 1918-1991 budynek senatu był siedzibą rządu sowieckiego. Swoje biuro miał tutaj Lenin, a jego rodzina mieszkała tu na najwyższym piętrze. Podczas II wojny światowej w tym gmachu Stalin zakwaterował Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej. Obecnie jest to siedziba prezydenta Federacji Rosyjskiej.

- Arsenał

    Piotr rozpoczął budowę  Arsenału w 1701 roku a ukończył dopiero w 1736 roku. W czasie „ pobytu Napoleona w Moskwie „ arsenał został częściowo wysadzony w powietrze. Arsenał miał być magazynem broni, amunicji i innego sprzętu wojskowego. Przed budynkiem zgromadzono około 750 dział, z których część odebrano wycofującym się oddziałom Napoleona .Obecnie znajduje się tu komenda straży kremlowskiej, dlatego budynek jest niedostępny dla zwiedzających.

- Ogród Aleksandrowski

    Park nosi imię cara Aleksandra I, który po zniszczeniach w okresie wojen napoleońskich kierował odbudową Moskwy.W pobliżu, u stóp murów Kremla znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, który odsłonięto w 1967 roku. Jego wieczny ogień, przeniesiony z pól marsowych w Petersburgu, płonie dla uczczenia pamięci wszystkich Rosjan poległych w czasie II wojny Światowej. W 1996 roku poniżej placu Maneżowego, znajdującego się na północ od parku, zbudowano duży kompleks handlowy.

 

E-mail: moskwa@mail.ru 
© 2004, Nikołaj Kałasznikow
www.rossia.pl