Przewodnik > Muzea > Klasztory Moskiewskie


Klasztor Danilowski
Klasztor Donskoj
Klasztor Nowospasski


Klasztor Donskoj (Donskoj monastyr' )

    Został założony w roku 1591 przez cara Fiodora Ioanowicza na pamiątkę uratowania Moskwy przed najazdem chana krymskiego Kazy-Gireja. W tym też roku zbudowano pierwszą kamienną świątynię. Ściany i baszty wzniesiono w roku 1686, a w 1693 r. - nowy Sobór Donskoj pod wezwaniem Ikony Matki Bożej.
    Legenda głosi, że tą ikoną Sergiusz Radoneżski błagosławił księcia Dymitra Iwanowicza przed bitwą na Kulikowym Polu na brzegach Donu. Po zwycięstwie książę zyskał przydomek "Doński", a ikona - Dońska.

    Na uwagę zasługuje fakt, że do dnia dzisiejszego nie zachował się żaden wizerunek księcia Dymitra Dońskiego. I kiedy w czasie II wojny światowej pracowano nad orderem Dymitra Dońskiego, modelem była twarz aktora, który grał jego rolę w filmie.

    Przy klasztorze znajduje się stary cmentarz, na którym pochowani są przedstawiciele najznamienitszych rosyjskich rodów dworiańskich (dworiaństwo - to rosyjska szlachta): P.Ja.Czaadajew, W.F.Odojewski, W.O.Kluczewski, O.I.Bowe; oraz wiele znanych osobistości Rosji.
    Zachowane do dnia dzisiejszego mury, w stylu Klasztoru Nowodziewiczego, wzniesiono w latach 1686-1711.
    Wielokrotnie klasztor był oblegany i pustoszony: i w "czasach Smuty", i w wojnie roku 1812, i po rewolucji.

    Tutaj ostatnie lata swojego żywota spędził patriarcha Tichon (patriarcha - to najwyższy dostojnik w Prawosławnej Cerkwi). Pochowany został w Małym Soborze w roku 1925.

    W cerkwi głównej warto zwrócić uwagę na napisy na ścianach. Są one w języku starocerkiewnosłowiańskim. Jako Rosjanin jestem w stanie je odczytać, ale i tak bardzo dużo czasu zajmuje zrozumienie, co oznaczają poszczególne litery. Może Wam się to uda?
    Na ścianach wewnętrznych można zobaczyć fragmenty fresków, przedstawiających Łuk Triumfalny (stojący na Prospekcie Kutuzowa) oraz zniszczony Chram Chrystusa Zbawiciela.

Dojazd:
Do stacji "Szabołowskaja", i dalej w prawo tramwajem "14" do 3-go przystanku "Donskoj monastyr' ", albo każdym tramwajem do 2-go przystanku "Kinoteatr Ałmaz" (wtedy należy przejść trochę dalej wzdłuż torów tramwajowych i skręcić z nimi w prawo, i dalej skręcić jeszcze raz w pierwszą ulicę w prawo - jest to Ulica Dońska.
    Proszę tylko się nie pomylić: wejście do klasztoru znajduje się pod basztą, a pierwsza brama - to wejście do Cmentarzu Dońskiego, przy którym jeszcze kilka lat temu działało krematorium. Dlatego tutaj w każdym grobowcu leży kilka osób (co jest bardo nietypowe dla rosyjskich cmentarzy).

Klasztor Nowospasski (Nowospasskij monastyr')

    Zwiedzanie tego klasztoru warto przedłużyć spacerem po rzece Moskwa statkiem. Bo niedaleko znajduje się pierwsza przystań trasy wycieczkowej po rzece Moskwie.

    Pierwszy klasztor znajdował się na Kremlu i nosił nazwę Spasski.
    Ale w roku 1462 wymogi strategiczne spowodowały przeniesienie klasztoru na drogę kołomieńską, żeby bronić Moskwy od południa.
    Nowy klasztor otrzymał nazwę Nowospasski.
    Główny sobór zbudowano w latach 1645-49 na wzór Soboru Uspieńskiego na Kremlu. Sobór stał grobowcem rodziny bojarów Romanowych.

Romanowowie - bojarski ród w Rosji w XIV-XVI stuleciach. Do wieku XVI - Koszkinowie. Dali początek nowej dynastii carów rosyjskich. Pierwszy car - Michał Fiodorowicz, ostatni - Mikołaj II (obalony w wyniku rewolucji w lutym 1917 r.).

    W Soborze Nowospasskim spoczywają między innymi: Roman Juriewicz Zacharin-Koszkin (teść  Iwana IV, znanego jako Iwan Groźny), Ksenia Romanowa (matka pierwszego cara z rodu Romanowych).
    Ściany soboru były ozdobione przez carskiego malarza F.Zubowa i mistrzów W. Kondakowa i W. Koźmina. Niestety, ich dzieło zostało zamalowane w latach późniejszych, poza nielicznymi fragmentami.
    Spośród innych budynków, znajdujących się w kompleksie klasztornym warto zwrócić uwagę na Cerkiew Pokrowską (XVII w.), Pałatę Chlebodarną [pałata - jakby dom mieszkalny] (1677-78), cele zakonnikуw o nazwie "Bratski" (1642-44), kompleks opacki (1620), Cerkiew Znamieńską - grobowiec rodu  Szeriemietiewów (1791-95).
    Z okazji 300-lecia rodziny Romanowych wzniesiono cerkiew pod wezwaniem św. Romana Słodkopiewca w soborze starym (1900).

Adres: Krestjanskaja płoszczad’, 10.
Przejazd: m. Proletarskaja, dalej - w prawo ulicą Krutickij pereulok.
Albo do ostatniego przystanku statku rzecznego.
   


Patrz na mapie
 

Patrz na mapie dokladna >

 

E-mail: moskwa@mail.ru 
© 2004, Nikołaj Kałasznikow
www.rossia.pl