Poczta

    Poczta rosyjska funkcjonuje dosyć dobrze, chociaż teraz w epoce Internetu już nie ma tej ilości korespondencji, co jeszcze 10 lat temu.

    Na pewno zauważyliście, że na kopertach listów do Rosji oraz państw byłego ZSRR należy w specjalnych rubrykach pisać kod. Przykładowe wypełnienie takiej rubryki znajduje się na odwrotnej stronie koperty.
Chodzi o to, że w dużych punktach pocztowych listy są sortowane automatycznie. Kod pocztowy jest odczytywany przez specjalne urządzenie, które następnie kieruje listy do skrytki odpowiadającej określonemu regionowi Rosji.
System automatycznego odczytywania kodu pocztowego pojawił się jeszcze w latach 70-ch. W kraju z 250 milionami mieszkańców życie pocztowców stało się o wiele łatwiejsze.

    Dla listów zagranicznych należy wpisać w specjalnej rubryce kod "500" (tylko 3 pierwsze cyfry).

    Adres nadawcy wcześniej był pisany w prawym dolnym rogu, obecnie – w lewym górnym.

    Należy pamiętać, że w Rosji istnieje normalny, logiczny porządek zapisu adresowego: najpierw Kod Pocztowy, dalej Kraj, Miasto (albo obwód i miasto), Ulica, Dom (dom + blok), Mieszkanie  i na samym końcu Imię i Nazwisko. To znaczy, w kolejności, w jakiej idzie list: najpierw do Rosji, później do Moskwy, w Moskwie listonosz niesie go na jakąś ulicę, tam szuka odpowiedniego domu, w domu – mieszkania, a w nim – człowieka.

    Dom, blok, mieszkanie (Дом, корпóс, квартирa) można pisać przez myślnik.
    Na przykład: dom 23, blok 1, mieszkanie 56, można pisać jako "д.23, к. 1, кв.56", albo "23-1-56".

123654 Россия,
Луганская область,
с. Новое,
ул. Дружбы, д.12
Филимоновой Л.П.

456123 Россия
Москва
ул. Тверская, 23-1-56
Петрову Г.Д.

Jak czytać adres?

    Город, "г." – miasto
    Область, "обл." – obwуd
    Район, "р-н." – dzielnica
    Село, "с." – wieś
    Деревня, "дер." – wieś
    Посёлок, "пос." – osiedle (na wsi)

    Дом, "д." – dom
    Корпус, "корп.", "к." – blok
    Строение, "стр." – budynek

    Квартира, "кв." – mieszkanie

    W Rosji nie ma tradycji pisania w korespondencji prywatnej "pan/pani". Ale na listach oficjalnych można podawać "г-н" (господин – pan) albo "г-жа" (госпожа – pani).
 

 

E-mail: moskwa@mail.ru 
© 2004, Nikołaj Kałasznikow
www.rossia.pl