Afisz kulturalnych wydarzeń Moskwy

afisha.ru - Afisz kulturalnych wydarzeń Moskwy.

afisha.ru/cinema – kino

afisha.ru/concerts - koncerty

afisha.ru/clubs – kluby

afisha.ru/theatre - teatr

afisha.ru/art – wystawy

afisha.ru/restaurants - restauracjie

 

E-mail: moskwa@mail.ru 
© 2004, Nikołaj Kałasznikow
www.rossia.pl