Treść:

Założenie Moskwy i przebudowa w ciągu stuleci.

Pierestrojka - zmiany w Moskwie w końcu lat 80-ch.

Rewolucje 1991 i 1993 - wydarzenia oczami Moskwianina.

Lata 90-te. Przejście od socjalizmu do kapitalizmu.

 

E-mail: moskwa@mail.ru 
© 2004, Nikołaj Kałasznikow
www.rossia.pl